For Love or Money On 123Movies

N/A

Director: Xixi Gao

Production Co:Xiaoxiang Productions (China) Ltd.

Genre: Romance

Country: China

Actor: Yifei Liu, Rain, Haiying Sun, Yan Tang, Xuebing Wang

Release: 07 Nov 2014

Duration: min

Quality: HD

Release: 2014

IMDb:5.9 (54 Vote)

View: 22