Shaolin On 123Movies

After ambushing and killing his rival, losing everything in the process, dispirited warlord Hou Jie turns to a Shaolin monastery seeking salvation.

Director: Benny Chan

Production Co:Emperor Classic Films, China Film Group, Huayi Brothers Media

Genre: Action, Drama

Country: China, Hong Kong

Actor: Shaoqun Yu, Chen Zhiui, Xing Yu, Jing Wu, Nicholas Tse, Hai Yu, Andy Lau, Bingbing Fan, Shimadu Runa, Xiaohong Shi

Release: 27 Jan 2011

Duration: min

Quality: HD

Release: 2011

IMDb:6.9 (15 Vote)

View: 44